Schadeposten letselschade

De verschillende schadeposten bij letselschade

Onder letschade vallen veel verschillende soorten schadeposten. AB Letselschade kan u van dienst zijn bij elk van deze schadeposten. Meer weten over welke soort schade onder welke schadepost valt? Lees dan snel verder. AB Letselschade legt u alles uit!

Vragen over de mogelijkheden voor de verschillende schadeposten bij AB Letselschade? Neem vandaag nog contact op voor een advies op maat.

Smartengeld

Heeft u immateriële schade opgelopen? Schade die niet direct in geld is uit te drukken? Dan is dit smartengeld. U kunt smartengeld krijgen als vergoeding voor emotioneel leed, insomnie (slapeloosheid), mentaal leed of daling in levensgeluk die u door het ongeval heeft opgelopen. De hoogte van het smartengeld wordt onder andere bepaald door de aard, de ernst en de gevolgen van het opgelopen leed.

Huishoudelijke hulp

Kunt u bepaalde huishoudelijke werkzaamheden niet meer uitvoeren? En komt dit door opgelopen letsel vanwege een ongeval? Dan heeft u recht op schadevergoeding voor huishoudelijke hulp. De aansprakelijke partij van het ongeval is hierbij degene die de vergoeding moet betalen.

Maar deze schadevergoeding hoeft niet alleen voor alledaagse huishoudelijke werkzaamheden te zijn. Het kan hierbij ook gaan om grotere klussen in en om het huis. Bijvoorbeeld het schilderen van deuren of muren en het werken in de tuin.

Inkomensverlies

Heeft u uw baan moet opzeggen als gevolg van een ongeval? En bent u voor bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Of kunt u geen nieuwe baan vinden die u kunt uitvoeren met uw opgedane letsel? Dan heeft u recht op een schadevergoeding voor inkomensverlies. Of u nu een volledig loon misloopt vanwege het letsel of maar een deel, voor alles dat u minder krijgt heeft u recht op vergoeding. Ook op het gebied van toekomstige financiële inkomens verhogingen (zoals een promotie die u had kunnen maken als het ongeval niet was gebeurd).

Ook dit hoort weer bij de aansprakelijke partij geclaimd te worden. Deze kosten worden doorgaans betaald vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij.

Gemis auto van de zaak

Niet alleen het mislopen van inkomen zelf kan voor een groot financieel verlies zorgen. Ook wanneer u voorheen een auto van de zaak gebruikte, kan dit voor een grote verhoging van uw uitgaven zorgen als dit na het ongeval niet meer kan. Bij de schadeclaim dient dit meegerekend te worden.

Inkomensverlies uit zwartwerk

U heeft niet alleen recht op schadevergoeding voor inkomensverlies bij witwerk. Ook bij zwartwerk (bijvoorbeeld de kleine klussen die bouwvakkers vaak uitvoeren) heeft u recht op een vergoeding voor het verlies in inkomen als gevolg van het ongeval.

Verlies voor zelfstandige ondernemer

Heeft u als zelfstandig ondernemer letsel overgehouden aan een ongeval buiten uw schuld waardoor u niet alle werkzaamheden voor uw onderneming kunt uitvoeren? Is het letsel mogelijk zo ernstig dat u het bedrijf wellicht moet opgeven? Dan heeft u recht op meer dan alleen een vergoeding voor het inkomensverlies. Ook voor het verlies in continuïteit van de bedrijfsvoering heeft u recht op vergoeding. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten die u extra maakt doordat u bepaalde klanten verliest en/of wanneer u extra hulpkrachten moet aannemen om u te ondersteunen.

Economische kwetsbaarheid

Heeft u letselschade door een ongeval maar kunt u wel uw baan behouden? Dan heeft u op de korte termijn geen inkomensverlies, maar dat betekent niet dat u daar in de toekomst nooit last van gaat krijgen. Als u namelijk, na bijvoorbeeld een aantal jaar, weggaat bij uw huidige bedrijf (ongeacht de reden). Dan kan het vanwege uw opgelopen letsel lastiger zijn om een nieuwe baan te vinden dan voor het ongeval. In dit geval heeft u ook nog recht op een schadevergoeding voor economische kwetsbaarheid.

Studievertraging en studieachterstand

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval tijdens uw studie of opleiding en zit u nog op school? Moet u vanwege dit letsel een jaar overdoen? Of doet u op een andere manier langer over uw studie dan gewoonlijk? Dan kunt u bij de aansprakelijke partij schadevergoeding claimen voor de extra studiekosten. Het kan hier gaan om lesgeld, geld voor boeken en ander studiemateriaal, los collegegeld, examenkosten en meer. Maar niet alleen de extra studiekosten kunnen deel uit maken van deze claim. Ook een verlies in inkomsten omdat u door de studievertraging later dan verwacht fulltime kunt beginnen met werken, hoort hierbij.

Directe kosten behoren tot de meest rechtstreekse schadepost. Bij directe kosten gaat het om materiële zaken zoals beschadiging aan uw voertuig, kleding, tas, telefoon en/of andere dingen die u bij uw droeg tijdens het ongeval.

Medische kosten

Ziekenhuisopname

Heeft u ten gevolge van het ongeval in het ziekenhuis gelegen? Dan is de schadevergoeding waar u recht op heeft de zogenaamde daggeldvergoeding. Deze vergoeding wordt namelijk berekend in het aantal opnamedagen. Daggeldvergoeding geldt trouwens niet alleen voor het ziekenhuis. Ook tijdens verblijf in een revalidatiecentrum, sanatorium of verpleeginrichting heeft u recht op een vaste vergoeding per dag.

Overige medische kosten

Heeft u door het ongeluk medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen? Dan vallen ook deze kosten binnen de schadeclaim. Binnen de medische kosten vallen niet alleen de directe ziekenhuiskosten. Het kan hier namelijk ook gaan om de kosten van medicijnen en behandelingen van therapeuten.

Extra telefoon- en portokosten

Nadat u letselschade heeft opgelopen door een ongeval, kunt u veel extra kosten kwijt zijn aan communicatie met instanties. Telefoonkosten, portokosten en kopiekosten zijn dingen die u tegen kunt komen bij de communicatie met bijvoorbeeld uw advocaat en uw dokter.

Extra vervoerskosten

Ook de vervoerskosten die u extra maakt vanwege het opgelopen letsel maken deel uit van de schadeclaim. Het gaat hier niet enkel om de vervoerskosten die u maakt omdat u naar bepaalde instanties moet met uw letsel (zoals, bijvoorbeeld, een fysiotherapie). Ook vervoerskosten die u maakt voor alledaagse bestemmingen waarvan het vervoer ernaartoe met uw letsel in één keer duurder is dan voorheen (als u bijvoorbeeld niet meer naar de winkel kan fietsen/lopen maar met het ov of de auto moet) kunt u claimen.

Aanpassingen auto

Er bestaat ook letsel waarbij juist autorijden moeilijker wordt. Soms kan u hierdoor helemaal niet meer rijden. In andere gevallen kan het zijn dat rijden wel mogelijk is met een aantal aanpassingen aan de auto. De kosten voor deze aanpassingen (of de kosten voor een nieuwe auto) horen ook bij letselschade. Wanneer uw verzekering deze kosten niet dekt, is de partij die schuld heeft aan het ongeval hiervoor verantwoordelijk.

Kosten zonder nut

Het gaat hierbij om kosten die voor het ongeval al zijn gemaakt, maar waarvan u door het letsel niet meer van kan genieten of gebruik maken. Dit kan een geboekte vakantie zijn, maar ook sport apparatuur voor thuis of tickets naar een bepaald evenement. Zelfs doorlopende woonkosten wanneer u voor langere periode in een medisch centrum moeten worden opgenomen, vallen onder kosten zonder nut.

Kosten in verband met wonen

Maandelijkse woonkosten

Bent u minder valide geworden door uw opgelopen letsel? En brengt u daardoor veel meer tijd thuis en binnen door dan voorheen? Dan worden er thuis ook veel meer kosten gemaakt door het ongeval. Dit noemen we woonkosten. Hieronder kunnen de maandelijkse extra elektriciteitskosten, gaskosten, waterkosten en telefoonkosten vallen. Soms kunt u zelfs een vergoeding krijgen voor extra voedselkosten.

Hulpmiddelen

Heeft u bepaalde hulpmiddelen nodig in huis vanwege uw opgelopen letsel? Of moet u zelfs uw woning laten aanpassen? Dan kan dit hoge kosten opleveren! Meestal worden deze in ieder geval gedeeltelijk vergoed door de overheid. Maar alles dat (mogelijk) niet vergoed wordt maakt ook deel uit van de schadeclaim bij de schuldige partij van het ongeval.

Verhuiskosten

Moet u na het ongeval verhuizen omdat uw woning, ten gevolge van uw opgelopen letsel, niet meer bewoonbaar is voor u? Zoals we hierboven al bespraken, zijn vaak enkele aanpassingen en/of extra hulpmiddelen voldoende. Soms is dat echter niet het geval en moet u vanwege het opgelopen letsel noodgedwongen verhuizen. In dit geval kunnen verhuis-, inrichtings-, grond- en bouwkosten deel uit maken van uw claim.

Extra kosten in verband met kleding en vakantie

Slijtage aan kleding en schoenen

Bepaalde vormen van letsel zorgen ervoor dat uw kleding en schoenen extra snel, al dan niet op bepaalde plekken, slijten. Hierdoor moet u mogelijk veel vaker nieuwe kleding en schoenen aanschaffen dan voorheen. Ook deze extra kosten kunt u claimen bij de aansprakelijke partij van het ongeval.

Duurdere vakantie

Lijdt u aan ernstig letsel? En betekent dit dat op vakantie gaan extra gedoe is en duurder dan voorheen? Dan kunt u ook deze extra kosten proberen te claimen bij de aansprakelijke partij. Hierbij worden de extra kosten van elk jaar doorberekend naar de toekomst, om op deze manier het te vergoeden bedrag te bepalen.

Kosten van rechtsbijstand en rente over de schadevergoeding

Rechtsbijstand en advocaten

Wordt u in het gelijk gesteld met uw claim dat het ongeval de schuld is van de tegenpartij? Dan maken de kosten die u voor de rechtszaak gemaakt heeft ook deel uit van de schadeclaim. Dan moet de schuldige partij ook deze vergoeden.

Wettelijke rente over de schadevergoeding

De wettelijke rente over de schadevergoeding moet ook door de schuldige partij worden betaald. Het exacte percentage wordt vastgesteld door de overheid. De ingangsdatum hiervoor is in de meeste gevallen de dag van het ongeval.

Zijn er nog meer schadeposten?

Jazeker! Voor alles wat u aan verlies heeft geleden, verdient u vergoeding. Bij elke persoon en bij elk ongeval zijn deze verliezen weer anders. Daarom zijn er ook oneindig veel verschillende kostenposten.

Wilt u weten op welke vergoedingen u allemaal recht heeft? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. De specialisten van AB Letselschade staan graag tot uw dienst!

Lijken sommige claims lastig te verhalen omdat ze bijvoorbeeld moeilijk bewezen kunnen worden? Of omdat het lastig om de hoogte van de vergoeding te bepalen? Met een letselschade specialist van AB Letselschade in de arm, hoeft u zich geen zorgen te maken. Ons professionele team heeft heel veel ervaring in letselschade recht. Ze hebben al zo’n beetje alles meegemaakt binnen deze branche en schrikken niet terug voor een aparte zaak.

BEL ONS