Smartengeld

Schadevergoeding bij letselschade

Heeft u letselschade geleden en wilt u beroep doen op de schuldige partij voor een vergoeding? Dan kunt u een zaak beginnen voor een schadevergoeding. Uiteraard helpen wij u hier graag bij.

Wat houdt smartengeld in?

Letselschade gaat voornamelijk gepaard met immateriële schade. Dit betekent dat het berekenen van de schadevergoeding veel meer omvat dan alleen de rekeningen van het ziekenhuis bij elkaar optellen. De schade gaat namelijk veel verder dan dat. Letselschade kan namelijk voor veel pijn en leed zorgen, hetgeen langdurige gevolgen kan hebben op de kwaliteit van uw leven. De vergoeding die u daarvoor kunt krijgen, noemen we in Nederland smartengeld.

Voor smartengeld bij letselschade wordt er gekeken naar:

  • Psychische schade
  • Lichamelijk leed en pijn
  • Gederfde levensvreugde

Smartengeld berekenen

Het berekenen van smartengeld is niet eenvoudig. De vergoeding betreft immers de kosten van immateriële, niet direct zichtbare schade. Deze is moeilijk in een bedrag vast te stellen.

De bepaling van de hoogte van het smartengeld kan een langdurig proces zijn. Het smartengeld wordt pas berekend bij een medische eindsituatie. Er is pas sprake van een medische eindsituatie als het letsel is genezen of als er geen verbetering van het letsel meer mogelijk is. De hoogte wordt bepaald door een letselschade deskundige. Deze kijkt naar gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken, de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel.

Hoe claim ik het smartengeld waar ik recht op heb?

Bij het claimen van smartengeld gelden een aantal voorwaarden:

  • Er dient een aansprakelijke tegenpartij te zijn
  • Er dient bewijs te zijn van aansprakelijkheid
  • Er dient bewijs te zijn dat de opgelopen schade ten gevolge is van een ongeval
  • De aansprakelijke tegenpartij moet financieel verhaal kunnen bieden
  • Er is sprake van een medische eindsituatie

Wilt u het smartengeld krijgen waar u recht op heeft? Neem dan vandaag nog contact op met AB Letselschade. Wij gaan direct voor u aan de slag!

BEL ONS